Продукція

 

    Сучасне мережеве обладнання реалізує широкий спектр функціональних можливостей по обробці різних типів трафіку. Один пристрій може забезпечити доступ в магістральну мережу, маршрутизацію потоків даних, інтеграцію голосових програм, заданий рівень захисту інформації, передачу відео в реальному часі і пр. На телекомунікаційному ринку сьогодні представлені різні по продуктивності і функціональним можливостям пристрої, які можна розділити на декілька класів. Для організації обміну інформацією між малими офісами і підключення їх до мережі Internet пропонуються компактні пристрої з достатнім набором функцій з маршрутизації різних видів трафіку та деякими функціями щодо захисту мережі. Для середніх офісів пропонується лінійка обладнання, що забезпечує можливість концентрації інформаційних потоків різного роду, підключення до мережі Internet, розвинену систему безпеки і управління та володіє підвищеною продуктивністю. Найвищою продуктивністю, пропускною здатністю, потужними засобами захисту та управління володіє обладнання для центральних офісів.

     Найважливішими завданнями при побудові мережі є забезпечення її керованості і захищеності.

     Управління корпоративною мережею - це безперервний процес забезпечення працездатності мережі. Ні що не обходиться компанії так дорого при високому рівні автоматизації процесів, як простий її мережі. Як правило, проблеми не виникають миттєво (постараємося виключити варіант диверсії), зазвичай вони породжуються за рахунок некоректного використання ресурсів мережі, погіршення якості обслуговування з боку оператора, або при внесенні будь-яких змін в інфраструктуру мережі (при модернізації або додаванні вузлів мережі і сервісів ). Своєчасне реагування на зміну стану мережі неможливо без надійної системи управління.

     Одним з ключових аспектів при побудові корпоративної мережі є її безпека. Гарантована стійкість до зовнішніх впливів досяжна тільки при прийнятті єдиної політики безпеки і реалізації комплексу заходів щодо захисту інформації. Важливо розуміти, що нові комп'ютери, нові прикладні програми та версії операційних систем, нове мережеве обладнання змінюють характер потоків даних в корпоративній мережі, тому фахівці компанії повинні постійно стежити за дотриманням вже прийнятої політики безпеки та актуальності її положень.